Tortacastello

Assessoria de les Terres de l’Ebre

Assessoria a les Terres de l'Ebre

La teva Assessoria de les Terres de l'Ebre

L’ Assessoria de les Terres de l’Ebre amb millor resultats.

Assessoria situada a Amposta i Deltebre, especialitzats en la prestació de serveis de gestió, administració, comptabilitat i assessoraments generals a emrpeses, autònoms, professionals, comunitats de propietaris i particulars.

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

 • Assessorament continuo a l’empresa i particular (visites als clients, com a minim trimestrals)
 • Confecció de tot tipus d’autoliquidacions de Agencia Tributaria.
 • RENDA, IVA, IRPF, SOCIETATS, ETC.
 • Comptabilitats: Confecció de la comptabilitat de tot tipus d’empresa, confecció dels llibres oficials.
 • Tramitació de procediments de comprovació i inspecció de l’Agencia Tributaria.

GESTIÓ - LABORAL

 • Assessorament laboral, en els temes de contractes, bonificacions i cotitzacions.
 • Confecció de nómines, seguros socials, contractes laborals, etc.
 • Tramitació de prestacions socials.
 • Càlculs de pensions i prestacions socials de tot tipus.
 • Confecció del models de retencions de la Agencia Tributaria, i de la Tesoreria General de la Seguretat Social.
 • Expedients de comiats.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 • Administració horizontal (Comunitats de propietaris)
 • Administració Verticial (Administració de vivendes, locals, etc.)
 • Tramitació de subvencions i adjunts als propietaris.
 • Tramitació de qualsevol tràmit comunitari, resolució de incidencies.
 • Gestió d’impagats.
 • Assegurances i control dels sinistres.

ASSESSORAMENT JURÍDIC

 • Consultes de tot tipus de problemàtiques jurídiques.
 • Dret Civil: Arrendaments urbans, rustics, contractes herencies, judicis monitoris (LPH), etc.
 • Dret de Familia: Separacions, divorcis, capacitats i filiacions.
 • Càlculs de pensions i prestacions socials de tot tipus.
 • Dret Administratiu: Procediments administratius en general, sancionadors, recursos administratius, responsabilitad administrativa patrimonial i contractual, contencios-administratiu.
 • Dret Penal: Judicis Ràpid, retirada de carnet de conduir, alcoholemies, etc.
 • Pleits amb entitats bancàries, clàusules sol, despeses bancaries, etc.

GESTORIA - ADMINISTRATIVA

 • Matriculacions de cotxes, motos, etc.
 • Canvis de nom de vehicles.
 • Gestió de multes.
 • Targetes de transpot de camions i vehicles pesats.
 • Tramitació d’expedients d’extrangeria.

IMMOBILIÀRIA

 • Venda d’ immobles.
 • Gestió de la venda d’ immobles.
 • Gestió de contractes de compra-venda d’ immobles.
 • Tramitació de tot tipus de documentació relacionada amb les operacions immobiliaries.
 • Tramitació de visites als immobles amb els possibles clients.