FISCAL- COMPTABLE

 • Assessorament continuo a l’empresa i particular (visites als clients, com a minim trimestrals)

 •  Confecció de tot tipus d’autoliquidacions de  Agencia Tributaria. 

 •  RENDA, IVA, IRPF, SOCIETATS, ETC.

 • Comptabilitats: Confecció de la comptabilitat de tot tipus d’empresa, confecció dels llibres oficials 

 • Tramitació de procediments de comprovació i inspecció de l’Agencia Tributaria

GESTIÓ - LABORAL

 • Assessorament laboral, en els temes de contractes, bonificacions i cotitzacions.

 • Confecció de nómines, seguros socials, contractes laborals, etc.

 • Tramitació de prestacions socials

 • Calculs de pensions i prestacions socials de tot tipus.  

 • Confecció del models de retencions de la Agencia Tributaria, i de la Tesoreria General de la Seguretat Social.

 • Expedients de comiats

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

 • Administració horizontal
  (Comunitats de propietaris) 

 • Administració Verticial
  (Administració de vivendes, locals, etc.)

 • Tramitació de subvencions i adjunts als propietaris.

 • Tramitació de qualsevol tramit comunitari, resolució de incidencies.  

 • Gestió d’impagats.

 • Assegurances i control dels sinistres.

ASSESSORAMENT JURIDIC

 • Consultes de tot tipus de problematiques jurídiques.  

 • Dret Civil: Arrendaments urbans, rustics, contractes herencies, judicis monitoris (LPH), etc.

 • Dret de Familia: Separacions, divorcis, capacitats i filiacions.

 • Dret Administratiu: Procediments administratius en general, sancionadors, recursos administratius, responsabilitad administrativa patrimonial i contractual, contencios-administratiu. 

 • Dret Penal: Judicis Ràpid, retirada de carnet de conduir, alcoholemies, etc.         

 • Pleits amb entitats bancaris, clausules sol, despeses bancaries, etc. 

GESTORIA - ADMINISTRATIVA

 • Matriculacions de cotxes, motos, etc.    

 • Canvis de nom de vehicles. 

 • Gestió de multes.    

 • Targetes de transpot de camions i vehicles pesats.  

 • Tramitació de expedients d’extrangeria               

IMMOBILIARIA

 • Venda de immobles

 • Gestió de la venda de immobles. 

 • Gestió de contractes de compra-venda de inmobles.

 • Tramitació de tot tipus de documentació relacionada amb les operacions immobiliaries.

 • Tramitació de visites als immobles amb els possibles clients.