Per què hauries de contractar una Assessoria fiscal i comptable a les Terres de l’Ebre

Ser amo d’una empresa no implica necessàriament el desenvolupament exitós de la seva activitat, sinó la gestió econòmica, tributària i legal de tot el projecte. A la nostra Assessoria de les Terres de l’Ebre serem aquesta figura clau a la teva empresa per salvaguardar l’economia i la jurisdicció del teu negoci.

Per què hauries de contractar una Assessoria fiscal i comptable a les Terres de l’Ebre? Al següent article volem que coneguis les raons per la qual contractar un assessor fiscal i comptable per al teu negoci. Sense dir res Comencem!

Asesoria fiscal

Què és una Assessoria fiscal i comptable a les Terres l’Ebre

Tot i que hagis escoltat els termes “fiscal” i “comptable”, volem definir amb precisió el que és una assessoria fiscal i comptable i les funcions que exerceix a la teva empresa. A la nostra Assessoria de les Terres de l’Ebre disposem d’aquest tipus de servei, i per això volem que en coneguis més.

Què és una assessoria fiscal i una assessoria comptable?

L’assessoria fiscal és un servei professional encarregat d’administrar les obligacions tributàries davant de l’administració tributària tant per a clients físics (és a dir, gestoria fiscal per a autònoms) com per a persones jurídiques (assessoria fiscal per a pimes i grans empreses).

L’assessoria comptable és el servei professional que té com a objectiu principal dur a terme la gestió econòmica de l’empresa; els assessors comptables s’encarreguen tant de l’administració de factures com dels balanços comptables de l’empresa. Mentrestant, una altra de les seves funcions és portar un registre i anàlisi de la situació econòmica del negoci, amb l’objectiu d’optimitzar-ne la gestió. D’altra banda, la seva activitat bàsica o senzilla és traçar estratègies econòmiques futures i resoldre problemes comptables.

D’aquesta manera, la funció d’un assessor fiscal i comptable inclou tots dos serveis i activitats; s’orienta tant a resoldre les obligacions legals de l’empresa, com a administrar-ne la gestió econòmica i ajudar en la presa de decisions.

Quines funcions compleix un assessor fiscal i comptable

A continuació, detallarem exactament les funcions que compleix un assessor fiscal i comptable. Per tant, sabràs amb puntualitat quines són les tasques que desenvolupa en aquest cas, més enllà de la petita menció anterior.

No complir les obligacions fiscals de la teva empresa comporta conseqüències legals. Per això, un assessor fiscal i comptable és molt més que un gestor d’impostos o un enllaç entre la teva empresa i la Hisenda. No només disposa i ofereix ajuda per a la gestió tributària del teu negoci, però també en porta la comptabilitat, aconseguint aquesta tranquil·litat que tant et mereixes.

Les tasques principals d’un assessor fiscal i comptable són:

● Estar al corrent de totes les novetats i modificacions de lleis per assegurar que l’empresa compleix les obligacions legals corresponents.
● Realitzar estudis de la comptabilitat a l’empresa i el seu resultat comptable per poder estudiar el factor oportunitat segons la Llei Vigent, amb el principal objectiu que l’empresa tingui el menor impacte tributari possible, sempre que aquesta compleixi amb la normativa legal.
● Estudi, assessorament i planificació fiscal.
● Estudi i assessorament quant a la creació de noves empreses es refereix així com estructures societàries.
● Elaboració de declaracions censals i impost a les Activitats Econòmiques.
● Liquidació trimestral de l’IVA, l’IRPF i l’IGIC.
● Declaració i presentació dels impostos de societats.
● Declaració i presentació de l’impost de la renda de les persones físiques o per les sigles IRPF.
● Declaració i presentació de les declaracions informatives.
● Gestió de pagaments fraccionats i retencions.
● Assistència i representació de l’autònom o l’empresa davant dels serveis d’Inspecció Tributària.
● Intervenir davant dels òrgans oficials de gestió de l’administració tributària.
● Gestió de requeriments de part de l’Agència Tributària i ser comunicador amb la Hisenda, a més de fer ajornaments.
● Assessorament comptable adreçat a l’empresari o autònom en base al balanç econòmic de l’empresa. En aquest cas, l’assessor disposa dels seus coneixements en matèria de comptabilitat i legalitat, responsables d’ajudar l’empresari a prendre les millors decisions en benefici del negoci.
● La gestió i classificació dels documents comptables, com ara les factures emeses i rebudes, el còmput de despeses i els llibres comptables obligatoris per a l’empresa o conegut com a llibre major de comptabilitat.
● Elaboració dels seients comptables, és a dir, les anotacions i esmenes als llibres de comptes, i que reflecteixen els moviments econòmics als comptes mateixa.
● Compliment de la normativa vigent en matèria de comptabilitat.
● Disseny de les actes de les juntes generals dels socis de l’empresa.
● Certificació de l’aprovació dels comptes anuals.
● Confecció, verificació i presentació dels llibres de comptes al Registre Mercantil.
● Enviament i legalització dels comptes anuals de l’empresa al Registre Mercantil.
● Assessorament en la gestió dels béns i patrimoni del negoci, si n’hi ha; pensant sempre en el benefici de la mateixa i procurant que es prenguin mesures de seguretat i conservació corresponents.
● Controlar el compliment del Pla General de Comptabilitat. És un dels plans més importants per procurar una gestió correcta i adequada per a lempresa.
● Realització dels informes de gestió trimestral corresponents a l’estat dels comptes de l’empresa.

I moltíssimes altres! Busques un assessor fiscal i comptable? Fes clic aquí per gaudir dels serveis d’Assessoria Terres de l’Ebre.


Per què hauries de contractar una assessoria fiscal i comptable per a la teva empresa

És important que comptis amb un assessor fiscal i comptable a causa de dos factors essencials:

1. Estalvi de recursos

En acudir amb un assessorament fiscal i comptable, podràs estalviar més temps, però a més, t’ajudaran a descobrir millors maneres per estalviar en despeses diàries i impostos.

2. Ajuda a evitar multes i sancions

Disposar dels llibres comptables desactualitzats i incórrer en un altre tipus d’errors de la mateixa naturalesa poden portar greus problemes amb Hisenda. Per això l’assessor fiscal i comptable és tan important.

Però et podem proveir de molts més beneficis! Us convidem a fer clic aquí per començar amb l’assessorament fiscal i comptable; tot en un.